Девственият остров

   По река Дунав има само 120 острова и 70, или над половината от тях са разположени в България. Всички тези острови са красиви, но този край Видин е наистина уникален. Островът се появява през най-горещите летни месеци, когато нивото на река Дунав пада. Това е природен феномен, за който, ако не сте местен и не сте чували, няма да повярвате, че съществува. Официално е кръстен на близкото село Кутово, но никой от местните хора не го знае и го нарича като такъв. Тъй като няма дървета, храсти или следи от растителност, той е известен като Голия или Пустия остров.

   Островът е просто красив и в зависимост от нивото на реката може да се разпростре на повече от 4 километра. Фактът, че е видим и използваем само през летните месеци го прави още по-специален. Голият остров е истинско бягство от реалността, ежедневието и стреса, което трябва да се сподели и преживее. Това е най-големият алувиален остров в България. Пясъкът е ситен, а водата е чиста, нещо, което едва ли сте очаквали, тъй като дъното на Дунав е кално, поради което реката никога не изглежда привлекателна за къпане. Островът е част от Натура 2000. Местообитание е на редки птици, които не се притесняват от присъствието на хората, и на които по никакъв начин не вредите, просто защото островът е достатъчно голям да побере всички. 

Възрастни

За Децата

More

Dare | Do | Enjoy

Beach fun is limitless. The more activities you go for, the better you will feel. We adults are lazy and forgot what we used to do at the beach. The defaults, sunbathing, swimming and picnicking are there, but a twist is a must. It is silly to involve, it is silly to start, but once you do it, you will realize that it is the better way to go. 
Use your imagination and get your kids involved. We have made a list of popular yet forgotten games that will enhance yours and your kids’ experience. It is all as great as you dare make it. 
The Bare Island is special. There is so much you can do on and we have done it all to make it special. Enjoy our Food & Drink Services, use your imagination to party and have fun. You are not violating rules here. You are not harming nature in any way. There is so much space and freedom amidst the river.

Хепи Чартър

You

Девственият остров
На плаж с лодка