Общи условия

Уважаеми клиенти,

Благодарим ви, че избрахте услугите на HappyCharter.bg /Спортен Клуб по Водомоторни и Ветроходни Спортове - Видин

Преди да резервирате, горещо ви молим, да се запознаете с Общите условия по резервация, изложени в настоящия документ. Горещо ви препоръчваме да прочетете цялата информация свързана с вашето пътуване и се уверите, че напълно разбирате съотносимостта и към услугите, които ви интересуват.

I. ДОГОВОР
Настоящият договор е между вас (Клиентът/Потребителят) и Клуб по водомоторни и ветроходни спортове - Видин (Компанията). При резервация на разходка с лодка с компанията, клиентът се съгласява с Условия по резервация, съставляващи цялото споразумение между двете страни, и резервацията се приема на тази основа. В случаите, когато клиентът прави резервация от името на група, всички членове на групата автоматично се съгласяват и приемат Общите условия по резервация. Всички услуги, които компанията се задължава да ви предостави по време на вашето пътуване са описани във фактурата за потвърждение, която клиентът получава по имейл.

II. ВАЛИДНОСТ
Свободните времеви слотове за пътуване са условно посочени в описанието на предлаганите от Компанията маршрути и пакети.

III. ИЗИСКВАНЕ ЗА ДЕПОЗИТ
Клиентът заплаща невъзстановим депозит (вж. Параграф 7) в размер на 50% от общата дължима сума по резервация, което е задължително условие, резервацията да бъде приета за валидна и потвърдена. За разходки струващи по-малко от 50 евро на човек компанията изисква 100% авансово плащане. Компанията изисква и 100% авансово плащане за всички резервации направени 10 и по-малко дни преди началната дата определена за провеждане на разходката с лодка/пакета, пълната.

IV. ПРИЕМАНЕ НА РЕЗЕРВИРАНЕ И ОКОНЧАТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ
При приемане на резервацията Компанията издава фактура за потвърждение. Договорът между Клиента и Компанията е валиден от датата, в която Компанията издава фактура за потвърждение или Компанията регистрира плащане. Клиентът получава пълна информация за дължими допълнителни или остатъчни плащания, в случай че има такива във фактурата за потвърждение резервация.
   Остатъчните и допълнителни дължими суми по резервация следват да бъдат заплатени в срок не по-късно от 10 дни преди датата на отплаване. В случай, че тези суми не бъдат заплатени, Компанията си запазва правото да анулира резервацията.
   * Компанията приема следните методи на плащания:
          - Банков трансфер
          - Дебитна/Кредитна карта /VISА, MasterCard, Maestro/
          - PayPal

V. Цени и Доплащания
Всички цени са официално посочени в съответната оферта, но могат да претърпят промени, което е официална практика, при предоставянето на подобен род услуги. Това означава, че цените на Компанията могат да варират в зависимост от търсенето, пазарните условия, промоциите и свободните времеви слотове. Всички цени, посочени на уебсайта, са в български лева. Всички плащания и транзакции са изискуеми и ще бъдат обработвани в български лева, официалната валута на Република България. Цените за банков трансфер, картови и PayPal транзакции могат да варират според условията на съответната банкова институция.

VI. Лична информация на Клиента
Личните данни на клиента са необходими, за потвърждение на резервация. Конкретният формат и обем на тези лични данни може да варира според избраната от клиента услуга. Част от обичайно-изискуемите данни са пълни имена по паспорт, дата на раждане, националност, номер, дата на издаване и дата на валидност на паспорта, медицинска застраховка и други.
Компанията е регистрирана в Регистъра на личните данни като администратор на лични данни и всички обработвани от нас данни са защитени от Общия регламент за защита на личните данни на Европейския съюз. За повече подробности можете да намерите в секция ‘Политика за поверителност’.
All your Data is protected by the General Data Protection Regulation of The European Union (GDPR). For further details, please refer to our Privacy Policy.

VII. Анулации от страна на клиента
В случаите на анулация от страна на клиента са валидни следните такси. Анулацията се счита за валидна единствено, в случаите. когато компанията е писмено и своевременно уведомена.
* За анулации направени в рамките на 11 или повече дни преди датата на отплаване, компанията се задължава да възстанови 100% от платената от клиента сума
* За анулации направени в рамките на 8 до 10 дни преди датата на заминаване, компанията се задължава да възстанови 50% от платената сума
– 7 оr less days or less prior to departure, no refund.
В случайте, когато клиентът не се яви на договорени дата и час за отплаване, компанията не възстановява заплатената от клиента сума

VIII. Анулации от страна на Компанията
Компанията си запазва правото да отмени резервация по всяко време преди отплаване, в случаи на Форс Мажорни обстоятелства като (тероризъм, природни бедствия, политическа нестабилност, пандемия, неподходящо време и други външни събития). В случай, че Компанията анулира резервацията, на Клиента се предоставят опциите да промени датата на отплаване или изиска възстановяване на платената от него сума. В случаите, когато анулацията е в резултат на подобни събития, които са извън разумния контрол на Компанията, възстановените суми са в размер, определен от общо заплатената сума по резервация намалена с невъзстановими разходи на компанията, в случай, че има такива. Компанията не носи отговорност за наложили се допълнителни разходи от страна на Клиента по резервация, включително визи, ваксинации, пътническа застраховка, отменени полети и други.

IX. Възстановяване на суми
Компания възстановява суми единствено посредством избрания за заплащане от стана на клиента метод. В случай на плащане посредством банков трансфер или дебитна/кредитна карта, дължимата за възстановяване сума ще бъде преведена на сметката, от която е направено плащането. Компанията се задължава да възстанови суми според условията посочени в точки VII и VIII от настоящия договор в рамките на 7 работни дни, след писмено направена и потвърдена заявка за анулация. При заплащане посредством банков превод, възстановяването на сумата може да се забави според страната на произход и политиката на съответната банка.

X. ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИЯ
Въпреки гъвкавостта и желанието на Компанията винаги да изпълни желанията на клиента, възможностите за промяна по резервация често са ограничени и не рядко невъзможни. За осъществяване на дейността си Компанията влиза в договорни отношения с туристически агенции, държавни институции, местни общини и други компании като хотели, транспортни фирми, ресторанти, кетъринг агенции, при които липсват клаузи за анулации и промени по резервации, което прави промяната по резервация от страна на клиента невъзможна. Всички обстоятелства около резервацията следва да бъдат изяснени преди и по време на получаване на потвърждение за извършена от страна на клиента резервация. На по-късен етап промени по резервация не винаги са възможни и не могат да бъдат гарантирани от страна на компанията.

XI. ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНАТА
Всичко, включено в цената на услугата е подробно описано. По време получаване на потвърждение за извършена резервация, компанията предоставя пълна информация на всичко включено в цената.

XII. Доплащания
Някои от предлаганите от Компанията разходки с лодка и пакети включват възможност за потребяването на допълнителни услуги от страна на Клиента, като например - по-дълъг престой или нощувка на лодката, допълнителни моторни услуги, посещение на интересно място или пристанище и други, които не са част от Договора по резервация. Като общо правило и освен ако не е посочено друго, всички опции и допълнителни услуги изброени като такива, не са включени в цената и следва да бъдат заплатени от Клиента на място. Тъй като тази информация варира, в зависимост от това дали става въпрос за многодневно или еднодневно пътуване. промоции, специални оферти и др., Моля обърнете се към описанието на съответното пътуване с лодка. Под всяко от описанията ни за разходка с лодка и услуги е посочено какво е и какво не е включено. Всичко, което не е упоменато в потвърждението за резервацията, се явява допълнителна улуга.

XIII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЪЗРАСТ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Повечето от разходките с лодка и услугите, предлагани от компанията, нямат горна възрастова граница. Отговорност на Клиента е да се увери, че е в състояние да плава. Клиенти под 18-годишна възраст или група клиенти трябва да бъдат придружени от законен настойник. Това може да бъде родител, роднина, учител или друго отговорно лице. Хората с физически увреждания и медицински проблеми трябва да споделят тази информация с Компанията, преди да резервират нашите услуги.

XIV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГРУПИ
Разходките с лодка и пакетите, предлагани от Компанията, са гарантирани единствено в случаите, в които е изпълнено изискването за минимален брой участници. Клиентът може да получи информация за текущи резервации като се свърже с Компанията.

XV. ПАСПОРТИ, ВИЗИ, СЕРТИФИКАТИ
Отговорност на Клиента е да притежава необходимите документи за влизане в страната. Компанията не носи отговорност за потвърдени резервации, в случаите, когато по една или друга причина на клиента бъде отказано влизане в страната поради липса на валиден паспорт, виза, ваксинация сертификат или друг необходим документ.

XVI. Застраховка при пътуване
 Застраховка при пътуване е задължителна при всички наши пътувания. Пътната застраховка следва задължително да осигурява покритие при случаи на лични злополуки, смърт, медицински разходи и спешно репатриране. Горещо препоръчваме тя да обхваща и осигурява покритие при анулиране, външни обстоятелства, загуба на багаж и лични вещи.

XVII. ПРОМЯНА НА МАРШРУТА
Компанията се стреми да изпълни предлаганите маршрути според тяхното описание, но си запазва правото да ги промени, в случаите, когато това се налага.
В случаите, когато се налага промяна в маршрута преди заминаване, Компанията се задължава да информира клиента във възможно най-кратък срок преди отплаване. В случай на такава промяна, на Клиента се предоставя правото да приеме промяна, да промени времевия слот, когато това е възможно или изиска пълно възстановяване от заплатените от него суми по резервация. Компанията си запазва правото да променя маршрута по време на плаване поради промяна във времето, инциденти по реката и други непредвидими обстоятелства извън нейния контрол и в случаите, когато е застрашено здравето на пътниците. Моля, обърнете внимание, че Компанията не носи отговорност за каквито и да било случайни разходи, които могат да бъдат направени в резултат на промяната на маршрута, като визи, ваксинации или невъзстановими полети.

XVIII. AUTHORITY ON TOUR
Капитанът на лодката е официален представител на компанията. Решенията на капитана са окончателни по всички въпроси, които могат да повлияят на безопасността или благосъстоянието на всеки клиент. Ако Клиентът(ите) не се съобразят със заповедите на капитана, или застрашават своето и здравето на групата, капитанът може незабавно да прекрати услугата (ите) и задължи Клиента (клиентите) да напуснат лодката. При подобни случаи клиентът няма право на обезщетение и Компанията си запазва правото да лиши клиента от резервирани от него услуги в бъдещ период..

XIX. ПОЕМАНЕ НА РИСК
Клиентът признава, че разходките с лодка представляват естествен риск и поема лична отговорност за този риск. Дунав е мощна река, която може да бъде изключително опасна. Отговорност на Компанията е да предостави сигурна услуга. Всяко плаване извършвано от Компанията започва с инструктаж за безопасност и клиентът или законният настойник подписва декларация, че той/тя ясно разбира условията, правилата и разпоредбите и е длъжен да ги спазва и да се подчинява на заповедите на капитана и екипажа по време на цялото пътуване. Клиентът признава, че решението да вземе участие и да приеме услугата е взето, след като се е запознал и разбрал всички условия и правила, и осъзнава всички рискове свързани с подобно пътуване.

XX. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Компанията сключва договори с мрежа от компании, държавни агенции и физически лица, което опосредства предоставянето от нея услуги. Компанията не носи отговорност за действията и бездействията на тези трети страни.
В пълната степен, разрешена от закона:
* Компанията не поема никаква отговорност за всяка загуба, смърт, нараняване или повреда, която Клиентът може претърпи (пряко или косвено) във връзка с/или произтичащи от неговото участие в плаване или в нарушение на условията на този договор
Клиентът освобождава Компанията и нейните служители, служители, агенти и представители от всякаква отговорност и изрично се отказва от всякакви искове към Компанията, произтичащи от или във връзка с неговото/нейното участие в плаване
Доколкото не може да бъде изключена предполагаема гаранция, отговорността на компанията по отношение на неявната гаранция е ограничена до (по абсолютно усмотрение): (i) предоставяне на плаване по същия или подобен маршрут, на същата или подобна услуга на еквивалентна стойност; или (ii) възстановяване на заплатената от клиента сума по резервация
Всеки иск от страна на Клиента за претърпени индиректни, наказателни и други загуби e изключен.

XXIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛУГИ
Допълнителните мероприятия и услуги, които не са включени в цената не са част от този договор. Клиентът се съгласява, че каквото и да е съдействие, предоставено от капитана или от друг представител на компанията при организирането на незадължителни дейности, не води до отговорност от страна на Компанията.

XXIV. ИСКОВЕ И ЖАЛБИ
В случай, че Клиентът има оплакване или друг проблем, той/тя трябва да информира капитана или друг член на екипажа, за да могат те, като отговорни лица, да се опитат да решат проблема. В случай, че те не се справят клиентът е задължен да подаде писмено оплакване до Компанията.

XXV. СНИМКИ И МАРКЕТИНГ
Клиентът се съгласява, че компанията има правото да използва негови/нейни снимки, направени по време на плаването, за рекламни, маркетингови и промоционални цели.