Политика за поверителност | Общ Регламент за защита данните на ЕС 2016/679

 

Въведение:

 • Поверителността на посетителите на http://www.happycharter.bg/ е много важна за нас и ние правим всичко по силите си, за да я защитим. Тази Политика описва защо, кога, как събираме и какво правим с вашите лични данни
 • Този сайт използва Бисквитки и посещавайки този сайт за първи път вие се съгласявата, че Бисквитките ще бъдат използвани при всяко ваше следващо посещение.

 1. Събиране на лични данни

Следните лични данни могат да бъдат събирани, съхранявани и използвани от нас

 • Информация за вашия компютър, включително IP адрес, местоположение, вида на интернет браузера и операционната система, която използвате
 • Информация за вашите посещения на този сайт, включително как сте стигнали до нашия уеб адрес, продължителността на вашето посещение, страниците, които сте отворили и пътеките за навигация, които сте ползвали
 • Информация, като адреса на вашата електронна поща, който сте ползвали при регистрация на сайта
 • Информация, която сте предоставили, за да създадете профил на уебсайта като например - вашето име, профилна снимка, пол, рожденна дата, семейно положение, интереси и хобита, информация за вашето образование или работен статус
 • Информация като вашето име и адреа на вашата електронна поща, които са нужни, за да се абонирате за нашите имейли и бюлетин
 • Информация, която сте предоставили, за да използвате услугите на този сайт
 • Информация, която се генерира докато използвате нашия уебсайт, включително, колко често и при какви обстоятелство го ползвате
 • Информация, свързана с всички продукти, които поръчвате или услугите, които използвате, както и информация за плащанията/транзакциите, които правите на нашия сайт включваща вашите Име, Адрес, Телефонен Номер, Електронна Поща и информация за вашата Дебитна или Кредитна карта
 • Информация, която публикувате на нашия уебсайт и е достъпна онлайн включваща вашето Потребителско Име, Профилна Снимка, и текста, съдържанието на вашата публикация или публикации
 • Информация, съдържаща се във всяка кореспонденция с нас по имейл или чрез този уебсайт, включително съдържание и метадата
 • Всякаква вид информация, която сте ни изпратили или предоставили

Before you disclose to us the personal information of another person, you must obtain that person’s consent to both the disclosure and the processing of that personal information in accordance with this policy.

 1. Използване на вашите лични данни

Предоставените лични данни и информация на този сайт ще бъдат използвани за целите описани в настоящата Политика или на конкретните уебстраници на този уебсайт, на които това се налага. .......................ООД може да използва вашите лични данни по следните причини:

 • За обслужване на нашия уебсайт и бизнес цели
 • Персонализиране на нашия уебсайт според вашите нужди
 • За да може да ползвате предоставяните на този уебсайт услуги
 • За да можем да ви изпратим продуктите, ако сте поръчали такива на сайта
 • Supplying services purchased through our website;
 • За да можем да ви изпращаме фактури, напомняния, известия и справки за извършени от вас плащания
 • Нетърговска кореспонденция
 • За да можем да ви изпращаме напомняния на вашата електронна поща, които сами сте изискали
 • За да можем да ви изпращаме нашия бюлетин, в случай, че сте се абонирали за него. В случай, че не желаете да получавате нашия бюлетин, просто ни уведомете, за да прекратим изпращането и обновим вашата информация.
 • За изпращането на търговска информация относно нашия бизнес или бизнесите на трети страни, които смятаме, че биха ви заинтересували по пощата или на имейл в зависимост от избрания от вас метод на кореспонденция. В случай, че не желаете да получавате подобна информация, трябва да ни уведомите, за да прекратим изпращането и обновим вашите данни.
 • Предоставянето на статистичекса информация на трети страни относно нашите потребители, с уточнението, че тези Трети страни не могат и не биха могли, по никакъв начин да идентифицират индивидуално никой от вас, нашите потребители
 • За да обработваме вашите запитвания и оплаквания относно използването на този уебсайт
 • За да поддържаме сигурността на този сайт и го предпазим от злонамерен достъп
 • За да проверяваме актуалността на настоящите Правила и Условия за използването на този уебсайт, включително проследяването на лични съобщения, изпращани чрез нашата услуга за изпращане на подобни съобщения
 • Други цели:
 • В случай, че ни предоставяте лични данни или информация като част от процеса на публикуване на нашия уебсайт, ние ще използваме тези данни и информация в рамките на правата, които сте ни предоставили
 • Настройките за употребата на вашите лични данни на този сайт ви позволяват да забраниете публикуването на ваша лична информация. Без вашето изключително съгласие, ние няма да предоставяме вашите лични данни и информация за търговски цели и директен маркетинг на Трети страни
 1. Разсекретяване на лични данни и информация 

Вашите лични данни и информация могат да бъдат предоставяни на нашите служители, професионални консултанти, агенти, доставчии, или подизпълнители за целите на тази Политика. ......................ООД може да разкрива вашите лични данни и информация на всяка от групата на свързаните с нас компании (дъщерни компании, нашия холдинг, и неговите дъщерни компании), в случай че това се налага за провеждането на тази Политика. ..........................ООД може да предоставя вашите лични данни и информация.

 • според и в рамките на изискванията на закона
 • във връзка с текущи и евентуални законови процедури
 • за да установим, упражним или защитим нашите законови права, включително предоставяйки информация нужна за предотвратяването на измами и редуцирането на кредитния риск
 • на клиента или потенциалния клиент на всеки бизнес или актив, който продаваме или обмисляме да продадем
 • на всеки човек за когото вярваме, че явявайки се в Съд или друг компетентен орган, ще има нужда от разкриването на подобна информация

Освен на описаните в тази Политика Трети Страни, ................ООД не предоставя достъп до вашите лични данни и информация на други такива

 1. Международен обмен на данни
 • Информацията, която събираме, може да бъда съхранявана, обработвана и трансферирана между страни, в които ...................ООД упражнява своята дейност според указаните в тази Политика, Правила и Условия
 • Информацията, която събираме може да бъде трансферирана до следните страни, чиито закони за защите на данните не съответстват на тези на Европейската Икономическа Общност: САЩ, Русия, Япония, Китай, Индия
 • Личната информация, която публикувате и е видима на нашия уебсайт е достъпна в интернет пространството по целия свят. .......................ООД не може да предотврати употребата на тази информация от несвързани с нашата компания лица.
 • Вие давате изричното си съгласие за обмен на информация според описаните изисквания, правила и условия.
 1. Съхраняване на вашите лични данни::
 • Нашата политика за Съхраняване на данни е съставена в синхрон с изискванията в законодателството за съхранение и изтриване на лични данни
 • Личните данни и информация, които обработваме не се съхраняват в срок извън необходимия за извършването на съответната дейност
 • Обикновено ............................... ООД изтрива вашите лични данни според сроковете и изискванията посочени в точките по долу
 • Вашите лични данни и информация ще бъдат изтрити на 31.12 за всяка календарна годинаst of December of each and every year
 • Освен указаните в раздел 5 условия,....................ООД ще съхранява вашите документи:
 • според и в рамките на изискванията на закона
 • ако преценим, че подобни документи могат да послужат пред съда и за бъдещи законови процедури
 • За да установим, управним или защитим нашите законови права, включително осигурявайки информация на Трети лица за нужди като предотвратяване на измами и ограничаване на кретитния риск
 1. Сигурност на вашите лични данни информация
 • .....................ООД предприема необходимите технически и организационни мерки за предотвратяване загубата на, злоупотребата с или промяната на вашите лични данни и информация
 • ..............................ООД съхранява вашите лични данни и информация на нашите, защитени с пароли и защитна стена, сървъри
 • Вскички електронни-финансови транзакции на нашия уебсайт са защитени посредством криптираща данните технология
 • Вие се съгласявате, че преносът на информация по мрежата е като цяло несигурен и ние не можем да гарантираме сигурността на преносът на данни в мрежата
 • Сигурността на паролата ви за достъп до нашия уебсайт е ваша лична отговорност; ......ООД се задължава да не изисква вашата парола, освен, в случаите, когато влизате в профила си на уебсайта
 1. Корекции и обновяване на настоящите Правила и Условия

..............................ООД внася корекции публикувайки нови версии на настоящите Правила и Условия на нашия уебсайт. Ваша грижа е да посещавате настоящата страница редовно, за да се уверите, че сте разбрали направените в настоящите Правила и Условия, промени. Ние можем да ви уведомяваме за направените промени в политиката на уебсайта по имайл или чрез системата за съобщения на сайта. В края на настоя документ ще намерите информация за датата на последно обновяване на настоящите Политики, Правила и Условия.

 1. Вашите права

Вие може да изиската информация за съхраняванито от нас ваши лични данни и информация. Достъпът до вашите данни и информация става при следните условия:

 • Предоставяне на документ, удостоверяващ вашата самоличност. ....................ООД ще приеме фотокопие на вашия паспорт и фотокопие на документ за платена комунална услуга, на която е посочен вашия постоянен адрес.
 • .....................ООД може да съхрани въпросните документи и информация в рамките, сроковете и изискванията на закона.
 • Вие може да ни откажете достъп до вашите лични данни и информация за търговски цели по всяко време. Напрактика, вие или осигурявате достъп до вашите лични данни и информация за търговски цели, или ние ви даваме възможност да ни откажете подобен достъп.

In practice, you will usually either expressly agree in advance to our use of your personal information for marketing purposes, or we will provide you with an opportunity to opt out of the use of your personal information for marketing purposes.

 1. Уебсайтове собственост на Трети страни

Нашия уебсайт включва линкове/препратки към и информация за, уебсайтове на Трети страни. .........ООД няма контрол и не поема отговорност за Политиките за лични данни и иформация на Трети страни.

 1. Корекции и обновяване на информация

.................ООД ще оцени желанието ви за корекция/обновяване на вашите лични данни и информация. 

 1. Бисквитки

Напият уебсайт използва бисквитки. Бисквитката е пакет информация изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, която се изпраща всеки път когато браузърът изисква достъп до страница на сървъра. Бисквитките могат да бъдат, постоянни или временни, според вида на конкретното посещение. Постоянните Бисквитки се съхраняват от вашия браузър и остават валидни докато не изтекат или не бъдат изтрити от вас преди датата на тяхното изтичане. Временните бисквитки, от друга страна, изтичат със затварянето на вашия браузър. Бисквитките принципно не съдържат информация, която идентифицира конкретния потребител, но лични данни и информация, която съхраняваме за вас може да бъде свързана със съхраняване и ползвана от бисквитките. ..................ООД използва както Постоянни, така и временни бисквитки.

 • Имената на бисквитките, които използваме на нашия уебсайт, и целите, за който ги използваме са следните:
 • .................. ООД използва Google Analytics и Google Ads, за да разпознава и дава информаця за посещенията на потребителя. Ние използваме Google Analytics and Google Ads, за да подобряваме качеството на уебсайта, анализираме неговата употреба, за да предотвратяваме опити за измами и подобряваме сигурността му, а също за неговата персонализация за нуждите на всеки потребител и таргетирането на реклами, които биха представлявали интерес за съответния потребител.
 • Повечето интернет браузъри ви позволяват да забраните използването на бисквитките - например:
 • В Интернет Експлорър (версия 10) вие може да блокирате Бисквитките по следния начин, меню Настройки --> Разширени Настройки -> Настройки на съдържанието, и използвате опцията "Забрани на уебстраниците да съхраняват информация" в секция Бисквитки.
 • В Модзила Файърфокс (версия 24) вие може да забраните Бисквитките по следния начин: меню Инструменти, Опции, Лични данни, избирайки Избери персонални настройки за История премахвайки отметката "Приемане на Бисквитки от уебсайтове"
 • В Гугъл Хром Браузър (версия 29), вие можете да блокирате Бисквитките по следния начин: меню Персонализиране и Контрол --> Настройки --> Разширени настройки --> Настройки на съдържанието и избирайки опцията "Забрани на уебсайтове да съхраняват информация" в секция Бисквитки
 • Вие можете да изтриете всички Бисквитки съхранявани на вашия компютър - например:
 • В Интернет Експлорър (версия 10), можете да изтриете бисквитките по следния начин: Ctrl+Shift+Del избирайки опцията Изчисти данните. Повече информация можете да получите на адрес http://support.microsoft.com/kb/278835); http://support.microsoft.com/kb/278835);
 • В Modzilla Firefox (версия 24), вие може да изтриете Бисквитките по следния начин: меню Инструменти --> Опции --> Настройки --> Използвай персонални настройки за история --> Покажи Бисквитки --> Премахни всички бисквитки; или Ctrl+Shift+Del --> Премахни всички висквитки
 • В Хром Браузър (версия 29), вие можете да изтриете Бисквитките по следния начин: Персонализиране и Контрол --> Настройки--> Разширени настройки --> Изтрии информация
 • Блокирането и изтриването на бисквитките има влияе негативно на скоростта, навигацията и ефективната употреба на сайта. Ако блокирате Бисквитките, вие няма да може ефективно да ползвате всички функции на нашия уебсайт.

Sports Club Water Motor & Sailing Sports Vidin
Registration Number:
205754376 
http://www.happycharter.bg/

Privacy Policy as of 10th of December 2020